Lista aktualności Lista aktualności

Odwierty geologiczne na stanowisku archeologicznym w Bobrownikach.

W dniu 19.06.2017 roku na terenie Nadleśnictwa Przytok pracownicy Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu przeprowadzili odwierty na stanowisku archeologicznym – grodzisku wczesnośredniowiecznym, w Bobrownikach.

       Prace odbyły się na podstawie porozumienia nr 1/12 z dnia 9.02.2016 r. zawartego miedzy Nadleśnictwem a Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz pozwolenia nr 2/16 na wykonanie badań archeologicznych, wydanego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.

       Odwierty geologiczne w Bobrownikach są realizowane w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, finansowanego Przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pt. „ Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski.