Aktuelles

Drzewostany znajdujące się na obszarze Nadleśnictwa Przytok w wyniku warunków przyrodniczych, klimatycznych i składu gatunkowego (monokultury sosnowe) są podatne na rozwój szkodliwych owadów pierwotnych.

Ereignisse

W maju odbędzie się kolejna edycja konkursu "Poznaj swój las - jego piękno i tajemnice"

Waldbrandgefahren

Die Wälder in der Oberförsterei Przytok gehörten immer zu der höchsten Kategorie der Waldbrandskala wegen des hohen Anteils von Nadelwäldern mit den Kiefernbeständen, besonders in jüngeren und mittleren Altersklassen, und der nahegelegenen Stadt Zielona Góra.

Waldsperrungen

Lasy są naszym wspólnym dobrem. Możemy z z tego korzystać ale na określonych zasadach. Podstawę prawną zasad udostępniania lasu stanowi Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.