Wydawca treści

Kontakt dla mediów

Osobą uprawnioną do kontaktu z mediami jest:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok mgr inż. Maciej Taborski 

tel. +48 68 455 85 89, +48 68 325 50 80, wew. 810
e-mail: maciej.taborski@zielonagora.lasy.gov.pl