News

Drzewostany znajdujące się na obszarze Nadleśnictwa Przytok w wyniku warunków przyrodniczych, klimatycznych i składu gatunkowego (monokultury sosnowe) są podatne na rozwój szkodliwych owadów pierwotnych.

Events

W maju odbędzie się kolejna edycja konkursu "Poznaj swój las - jego piękno i tajemnice"

Fire hazards

The forest of the Forest District Przytok has always been in the highest category of the fire hazard, because of its great share of coniferous forests sites and numerous share of pine tree stands, especially of younger and medium age classes, and finally because of the close location to the city of Zielona Góra.

No forest entry

Lasy są naszym wspólnym dobrem. Możemy z z tego korzystać ale na określonych zasadach. Podstawę prawną zasad udostępniania lasu stanowi Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.