Location

The Forest District Przytok was established on 1st January 1993, on the basis of the Order No. 64 of the Minister for the Environment, Natural Resources and Forestry dated on December 31, 1992.

History

The forests of the Forest District Przytok until 1945 were mainly the private property. Most of the forests belonged to the country estates, and the rest to small property owners and to the city of Zielona Góra. In 1945, after taking forests over by Polish administration, the forests were nationalized.

Forest district arrangement

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projects and funds

Działania w projekcie skoncentrowane są głównie na dążeniu do ograniczenia występowania pożarów w lasach, a także do sprawnego i szybkiego lokalizowania źródła zagrożenia.

Cooperation

Przytok Forest District co-operates with Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (County Forest Office) from Saxony (Germany). The headquarter of the project partner Landsratsamt Bautzen Kreisforstamt is located in Kamenz. Further information can be found here.