Wydawca treści

Łowiectwo

6 obwodów łowieckich nadzorowanych przez Nadleśnictwo Przytok wchodzi w skład III Rejonu Hodowlanego. Wg Rejestru Powierzchni Obwodów Łowieckich Województwa Lubuskiego (stan na 22.01.2010 roku) powierzchnie i kategorie obwodów przedstawiają się następująco:

 
 
W skład obwodu nr 161 wchodzi część powierzchni Nadleśnictwa Nowa Sól (90 ha). W skład obwodu nr 135 wchodzi część powierzchni Nadleśnictwa Zielona Góra (1102 ha).
 
Ponadto część terenu Nadleśnictwa znajduje się w obwodach nadzorowanych przez inne nadleśnictwa (obwód nr 149 - 984 ha, obwód nr 164 - 1789 ha, obwód nr 180 - 365 ha, obwód nr 181 - 48 ha, obwód nr 182 - 9 ha).
 
Nadleśnictwo nadzoruje prowadzoną przez koła łowieckie gospodarkę, kierunkując ją tak, aby bogactwo gatunkowe zwierzyny łownej pozostawało w harmonii z bioróżnorodnością drzewostanów.