Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Przytok
Nadleśnictwo Przytok
+48 68 455 85 89
+48 68 455 85 99

ul. K. Wielkiego 24a
65-950 Zielona Góra

Nadleśniczy
mgr inż. Maciej Taborski
+48 68 455 85 89 wew. 810, +48 600 460 766
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Przemysław Kozłowski
+48 68 455 85 89 wew. 820, +48 696 430 098
Główny Księgowy
Grażyna Głowińska
+48 68 455 85 89 wew. 830

Punkt alarmowania i łączności

Bogumiła Taborska
Dyżurny Dyspozytor PAiŁ
Tel.: +48 68 320 23 47, +48 68 455 85 89, +48 68 325 44 51, wew. 192

Pion Nadleśniczego

mgr inż. Marcin Poczekaj
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 840, +48 694 410 494
mgr Katarzyna Poczekaj
Sekretarz
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 850
mgr inż. Anna Wcisło
Sekretarka
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 800
mgr inż. Elżbieta Rudkowska
St. referent ds. administracyjno-budowlanych
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 870, +48 797 341 317
mgr Wanda Lubieniecka
Specjalista ds. spraw pracowniczych
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 861
mgr inż. Andrzej Gaweł
Strażnik Leśny
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 860, +48 600 460 764
Mirosław Konaszewski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 860, +48 600 460 767

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Michał Makowski
St. referent ds. zagospodarowania lasu i edukacji
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 882
mgr Przemysław Popiół
Specjalista ds. administrowania systemem informatycznym i ochrony przeciwpożarowej
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 864, +48 533 307 557
mgr inż. Stanisław Pyra
St. referent ds. użytkowania lasu
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 872, +48 694 410 495
mgr inż. Maciej Miśków
Specjalista ds. zagospodarowania lasu i BHP
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 863, +48 694 410 493
mgr inż. Bożena Taborska
St. specjalista ds. marketingu
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 867, +48 797 341 318
mgr inż. Bartosz Biegalski
St. referent ds. Stanu Posiadania
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 862

Pion Głównego Księgowego

mgr inż. Jolanta Podlak
Starszy księgowy
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 865
Beata Kmieciak
Księgowy
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 869
mgr Anna Szopińska
Starszy księgowy
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 868
Mirosława Perepeczo
Starszy księgowy
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 869