Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz, zróżnicowany przyrodniczo i wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką.

       Na terenie Nadleśnictwa Przytok znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni 3274 ha (stan na 01.01.2011 r.), utworzone Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dn. 17.02.2005 r. w spr. obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego Nr 9 poz. 172, ze zm.). 
  • 18 - Krośnieńska Dolina Odry – 13265 ha (na terenie leśnictwa Dąbrowa - 1215 ha), położenie: Czerwieńsk, Sulechów, Zielona Góra
  • 21 - Nowosolska Dolina Odry – 9852 ha (na terenie leśnictw: Wielobłota, Bobrowniki, Zabór - łącznie 874 ha), położenie: Otyń, Sulechów, Zabór, Zielona Góra
  • 23 - Dolina Śląskiej Ochli – 10350 ha (na terenie leśnictw: Kiełpin, Bobrowniki, Zatonie - łącznie 1185 ha), położenie: Otyń, Zielona Góra
Razem: 41968 ha (na terenie Nadleśnictwa Przytok 3274 ha).